Svakog radnog dana od 08.00 do 21.00h, osim nedjeljom. Tel: +382 20 656 772

OVLAŠĆENI SERVISERI:

"COMTRADE DISTRIBUTION"
Podgorica; Adresa: Ul. Vojislavljevića br. 70, Podgorica; Br. telefona: 020/212-342
"ELEKTRONIKA KOMERC" Bijelo Polje; Adresa: Ul. Slobode br. 17, Bijelo Polje; Br. telefona: 050/431-236, 069/324-812 
"EURO TEHNIKA MN" d.o.o. Podgorica; Adresa: Josipa Broza Tita 25, Podgorica; Br. telefona: 020/621-805
"FG PROMET" d.o.o. Podgorica; Adresa: Ul. Dalmatinska br. 54, Podgorica; Br. telefona: 020/219-130, 069/337-829
"FRIGO ELEKTRO VUJOVIĆ" Podgorica; Adresa: Ul. Skoja br. 9, Podgorica; Br. telefona: 020/268-890, call centar 19988
‘’COMPLUS’’ ; Adresa: Podanje bb, Spuz; Br. telefona:  068/039-039
"KIM-TEC CG" d.o.o. Podgorica; Adresa: Ćemovsko polje bb, Podgorica; Br. telefona: 020/608-251
"KLIMA M" d.o.o. Podgorica; Adresa: Ul. Miladina Popovića 155, Podgorica; Br. telefona: 078/101-606, 067/261-535 
"MONTE PLAM" Podgorica; Adresa: Zagorič bb, Podgorica; Br. telefona: 020/270-302
"MONTENEGRO ROAMING" d.o.o. Nikšić; Adresa: Trg Slobode br.75, Podgorica; Br. telefona: 020/664-292, 069/353-289
"NEPO SYSTEM" d.o.o. Podgorica; Adresa: II Crnogorskih Bataljona 2/1, Podgorica; Br. telefona: 069/330-026
"PIN MONTENEGRO" d.o.o. Podgorica; Adresa: Vranići bb, Podgorica; Br. telefona: 078/103-139
"SPEKTRA" d.o.o. Podgorica; Adresa: Dahna bb, Podgorica; Br. telefona: 067/507-276
"TV CENTAR ĐEČEVIĆ" Podgorica; Adresa: Bulevar Save Kovačevića br. 151, Podgorica; Br. telefona: 020/620-980, 069/333-633
"TEHNO LUX" d.o.o. Podgorica; Adresa: Bulevar Pera Ćetkovića br. 36, Podgorica; Br. telefona: 020/656-411

Kontaktirajte nas

Email: info@tehnomax.me
Info tel: +382 20 656 772

Prodajni objekti

Podgorica, Bulevar Pera Ćetkovića 43
Stari Aerodrom, Tel/fax: +382 20 656 772;

Tehnomax Megastore Podgorica, Zabjelo 4. jula bb
Tel: 020/221-410; 221-432

Podgorica, Moskovska br.50;
Tel/fax: 020 248 022; 248 023

Bar, Vladimira Rolovića br.17;
Tel/fax: 030 312 003; 311 066

Ulcinj, Teuta bb;
Tel/fax: 030 411 940; 411 941

Berane, ul.29 Novembar bb;
Tel: +382 51 246 729, +382 67 348 867

Herceg Novi, Sutorina bb
Mob: 067 050 876; 067 050 874

Tivat, Staničića 4a
Tel: +382 67 086 261

Tehnomax, Nikšić - Bul. 13 jula bb;
Tel: 040/227-463, +382 67 289 832

Budva Jadranski put bb
Tel/fax: 033 454 085; 454 185

Budva Tehnomax Megastore na Jazu
Tel/fax: 033 463 705; 033 463 703, 069 189 888

Tehnomax Zelenika BB
Tel: +382 67 247 530 / +382 31 580 863

Bijelo Polje, III Sandžačke bb
Tel: 050/436-534

Cetinje, Baja Pivljanina 123
Tel: 041 241 749; 067 706 867; 067 706 869

Pljevlja, Narodne revolucije bb
Tel: 067/008-344; 067/003-744