1. TEHNO MAX d.o.o. je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. TEHNO MAX d.o.o. sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša posjeta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.
  2. TEHNO MAX d.o.o. može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtjevane u skladu sa promjenama koje su naznačene na sajtu.
  3. TEHNO MAX d.o.o. koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahtjeva korisnika i posjetioca sajta. Sve standardne mjere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se spriječio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtjevati naknadna provjera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. TEHNO MAX d.o.o. će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.
  4. TEHNO MAX d.o.o. ne razmjenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. TEHNO MAX d.o.o. može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obavještavanja o razvoju našeg biznisa. U ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obaviješten i dati svoju saglasnost. TEHNO MAX d.o.o. može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primjer, broj posjetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.
  5. TEHNO MAX d.o.o. nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem chat-a. TEHNO MAX d.o.o. nije u obavezi da prati razgovore korisnika na chatu i samim tim se ne smatra odgovornim za bilo koja saopštenja, bez obzira da li proizilaze ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.
  6. TEHNO MAX d.o.o. garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbjednosne mjere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osjetljivim podacima, enkriptovanim transfer osjetljivih podataka poslatih od strane korisnika na TEHNO MAX d.o.o. formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbjednost koji nisu pod kontrolom TEHNO MAX d.o.o. Odlukom da kompaniji TEHNO MAX d.o.o. obezbijedi lične informacije korisnik razumije i slaže se sa činjenicom da bezbjednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. TEHNO MAX d.o.o. zadržava pravo da bilo kada izmjeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmjena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.tehnomax.me. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmjenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge TEHNO MAX d.o.o. nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumijeva se da je istu prihvatio kao važeću.
  7. Za sva pitanja, zahtjeve ili pritužbe u vezi sa primjenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: e-mail [email protected], adresa: TEHNO MAX d.o.o., Bul. Pera Ćetkovića 43, 81000 Podgorica, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“