Načini plaćanja

Jednkoratno plaćanje

Online:

 • E-commerce
 • Uplata po ponudi – virmanska uplata

Na prodajnom mjestu:

 • Gotovinom
 • Virmanska uplata – Uplata po ponudi
 • Platne kartice (Visa, Master, Maestro, American Express)

Krediti

Tehno Max u saradnji sa poslovnim bankama u Crnoj Gori svojim kupcima nudi mogućnost kupovine putem kredita odobrenih sa strane banaka, a po osnovu predračuna koji izdaje Tehno Max.

Popusti za gotovinsko plaćanje

Kupci u maloprodajnim objektima TEHNO MAX-a ostvaruju pravo na popust u iznosu od 10%, koji se ističe na cijeni artikla, i to isključivo za jednokratna plaćanja – gotovinska plaćanjeplaćanje platnim karticama (cjelokupnog iznosa) poslovnih banaka u Crnoj Gori, prilikom virmanskog plaćanja cjelokupnog iznosa ponude.

Premium Kartica

Platne kartice Hipotekarna banka AD Podgorica: Premium i Premium Plus – odobrava se popust od 13%

NLB Kartice

Platne kartice NLB Montenegro banka AD Podgorica – odobrava se popust od 13%

Erste Kartica

Platne kartice Erste banka AD Podgorica – odobrava se popust od 12%

Plaćanje na Rate

U maloprodajnim objektima društva „TEHNO MAX“ d.o.o. Podgorica daje se mogućnost kupovine artikala sa odloženim plaćanjem bez dodatnih naknada i kamata, po važećim cijenama koje su istaknute na artiklima, važeće cijene izražavaju se u EUR-ima, i to na sledeće načine:

 • Za sva društva sa kojima naše društvo ima sklopljene ugovore o poslovnoj saradnji za trgovinu robe na odloženo, uz obavezno dostavljanje bankarske garancije;
 • Za fizička lica koja su u stalnom radnom odnosu i imaju redovna mjesečna primanja, a čiji poslodavci ili sindikalne organizacije imaju zaključen ugovor o poslovnoj saradnji za trgovinu robe na odloženo sa Tehno Max-om, odobrava se prodaja na odloženo od 2 (dvije) do 10 (deset) jednakih mjesečnih rata, zavisno od iznosa trgovine;
 • Korisnicima platnih kartica Hipotekarna banka AD Podgorica i to Premium i Premium Plus, omogućava se kupovina i do 24 mjesečne rate, uz odobravanje popusta od 5%, za proizvode čija pojedinačna vrijednost je veća od 30 €;
 • Korisnicima platne kartice Societe Generale Banka Montenegro AD Podgorica i to LA RATA kartice, omogućava se kupovina i do 12 mjesečnih rata za proizvode čija pojedinačna vrijednost je veća od 30 €;
 • Korisnicima platnih kartica NLB Montenegro banka AD Podgorica i to kreditnih kartica, omogućava se kupovina i do 12 mjesečnih rata, za proizvode čija pojedinačna vrijednost je veća od 30 €;
 • Dio asortimana iz ponude Tehno Max-a, kupci mogu kupiti u Crnogorskom Telekomu na rate preko računa za fiksnu i mobilnu telefoniju i to na period od 12 ili 24 mjeseca.

INO Plaćanja

Ukoliko plaćanje vršite iz inostranstva instrukcije za plaćanje možete dobiti slanjem poruke na mail: info@tehnomax.me