Gotovo 90% ukupnih svetskih solarnih panela je napravljeno od silicijuma. Silicijum koji se koristi za izradu solarnih panela ima mnogo formi, glavna razlika je čistina silicijuma. Šta čistoća silicijuma zapravo znači? Što su savršenije poredjani molekuli silicijuma, to će solarna ćelija efikasnije konvertovati solarnu energiju u električnu.

Efikasnost solarnih panela ide ruku pod ruku sa čistoćom, ali je proces koji se koristi kako bi se osigurala čistoća silicijuma jako skup. Efikasnost solarnog panela ne bih trebalo da bude vaša primarna briga. Cena i iskoristivost prostora su odlučujući faktori za većinu ljudi.

Prikazani svi od ukupno 11 rezultata